FAQs Complain Problems

७६/७७

MIS Operator (एम.आई.एस. अपरेटर ) र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

अनुदानमा कृषि कार्यक्रम संचालनका लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Digital Profile को आशय पत्र प्रकाशित गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: