गुर्भाकोट नगरपालिकाकाे प्रशासकीय काम कारबाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

१. अति राम्रो
41% (11 votes)
२‍‍. राम्रो छैन ।
26% (7 votes)
३. ठिकै छ ।
33% (9 votes)
Total votes: 27