गुर्भाकोट नगरपालिकाकाे प्रशासकीय काम कारबाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

१. अति राम्रो
32% (11 votes)
२‍‍. राम्रो छैन ।
29% (10 votes)
३. ठिकै छ ।
38% (13 votes)
Total votes: 34