FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

अनुदानमा कृषि कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

पद स्थापनाका लागि विद्यालय छनोट सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

MIS Operator (एम.आई.एस. अपरेटर ) र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: