FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना टाँस गरी फारम भराउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

इच्छुक संघ संस्थाहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धि ७ दिने सूचना !

दस्तावेज: 

गुर्भाकोट नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षण हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सहायक स्तर पाँचौ तह सब ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

दस्तावेज: 

गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगर सभा सदस्यहरुलाई चौथो नगर सभा आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: