FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

शिलबन्धी दरभाउको आह्वानको सूचना ।

शिलबन्धी दरभाउको आह्वानको सूचना ।

गुर्भाकोट नगरपालिका शुभाघाट, सुर्खेतमा संचालन हुने सडक निर्माण आयोजनाको विधुतीय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

Call for Competitive Proposals For the Development of Digital Municipal Profile with Integrated E-Governance Framework and Mobile Applications