FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विधुत लाइन विस्तारको आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

फलफूलका विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

कम्प्युटर तथा मेशिनरी औजार खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: