FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Call for Competitive Proposals For the Development of Digital Municipal Profile with Integrated E-Governance Framework and Mobile Applications

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) दरभाउपत्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

विधुत लाइन विस्तारको आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

फलफूलका विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: