FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्धी दरभाउको आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

निशुल्क अत्यावश्यकिय औषधि सामाग्री खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

शिलबन्धी दरभाउको आह्वानको सूचना ।

शिलबन्धी दरभाउको आह्वानको सूचना ।