FAQs Complain Problems

७८।७९

नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा,गिट्टी )को वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

कृषक समूह नविकरण गर्ने बारे सूचना ।

दस्तावेज: 

सर्वेक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक करार पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना ।