FAQs Complain Problems

७८।७९

50% अनुदानमा मकैको वीउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तीर्ण परिक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

पकेट विकास कार्यक्रममा निरन्तरता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शैक्षिक वर्ष २०७९ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: