FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उद्यम विकास सहजकर्ता पाठ्यक्रम ७७/७८ 11/26/2020 - 15:12 PDF icon Edf 1.pdf, PDF icon Edf2.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिका क्षेत्रका ज्याला, मज्दुरी तथा अती विपन्न असहायलाई राहत वितरण गराउने सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:58 PDF icon ज्यालामजदुरी तथा अति विपन्न असहायलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धि मापदण्ड २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:54 PDF icon ग कृषि विकास कार्यक्रम स‌ंचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको टोलविकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:48 PDF icon टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:46 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:44 PDF icon वातावरण तथा स्रोत स‌ंरक्षण ऐेन २०७६.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:39 PDF icon नगरपालिकाको विनियोजन ऐेन २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 16:36 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 02/12/2020 - 13:30 PDF icon AMBULACNE SANCHALAN NIRDESIKA .pdf

Pages