FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तथा निमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:37 PDF icon १०. नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ final.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/31/2018 - 12:41 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:41 PDF icon १६. Agriculture business promotion act, 2074 (Model).pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:35 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन fina.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:26 PDF icon घ वर्ग इजाजत fina.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:21 PDF icon शिक्षा विधेयक २०७४ को फाइनल मस्यौदा.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको भारी यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 11:04 PDF icon व्याक हो लोडर कार्यविधि-२०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/31/2018 - 10:49 PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 05/29/2018 - 12:19 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf

Pages