FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९ चैत ३० गते कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७९-८० 04/23/2023 - 13:33 PDF icon kapa 20.pdf

२०७९ चैत १२ गते कार्यापालिका वैठकका निर्णयहरु

७९-८० 03/28/2023 - 11:19 PDF icon kapa 19.pdf

मिति २०७९ चैत्र ६ गते कार्यापालिका वैठकका निर्णयहरु

७९-८० 03/21/2023 - 12:29 PDF icon kapa meeting 18.pdf

मिति २०७९ ।११। १० गते कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/27/2023 - 10:24 PDF icon kapa baithak nirnaya 17.pdf

मिति २०७९ माग २५ गते कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/08/2023 - 13:03 PDF icon kapa baithak 16.pdf

१२ औँ नगर सभा मिमि २०७९।१०।०४ गतेका निर्णयहरु

७९-८० 01/27/2023 - 11:49 PDF icon १२ औ नगर सभाका निर्णय (1).pdf

मिति २०७९।०९। २८ गतेको कार्यापलिका वैठकको निर्णयहरु

७९-८० 01/20/2023 - 12:32 PDF icon kapa nirnaya 14.pdf

मिति २०७९ पौष २२ र २३ गतेको कार्यपालिकाका निर्णयहरु

७९-८० 01/09/2023 - 10:15 PDF icon karyapalika nirnaya 12&13.pdf

मिति २०७९ मंसिर २९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

७९-८० 12/19/2022 - 15:57 PDF icon kapa 11.pdf

वैठक संख्या ९र १० २०७९।८० मिति २०७९ ।० ६ । ३० र मिति २०७९।०७।०२ गतेका कार्यापालिका निर्णयहरु ।

७९-८० 11/06/2022 - 16:05 PDF icon कापा बैठक ७ र ८.pdf

Pages