FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७९-८०

विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

मिति २०७९ चैत्र ६ गते कार्यापालिका वैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

५० %अनुदानमा धानको उन्नत वीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।