FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ र १३ मा रहेको घुमखहरे स्वास्थ्य चौकी र गुमी स्वास्थ्य चौकीलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य प्रमाणिकरण गरिएको प्रमाणपत्र नगर प्रमुख श्री हस्त पुन ज्यू द्वारा हस्तान्तर गरिएको छ । उक्त प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दाका केही झलकहरु

जन प्रतिनिधि