FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ब्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौँ

जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौँ ।

जन प्रतिनिधि