FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको ५०% अनुदानमा नगर क्षेत्रका कृषक समूह कृषि पर्म तथा कृषकहरुलाई नगर प्रमुख हस्त पुन ज्यु द्वारा मिनी टेलर यंत्र वितरण गरिएको छ ।

जन प्रतिनिधि