FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रशिक्षकको सूची तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्न आउन बारे

दस्तावेज: 

लेखापरिक्षकको विवरण सम्बन्धमा ।

अनुदानको रसायनिक मलको स्थानीय विक्रेताको सूचीमा दर्ता गरिएको प्रमाण पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: