FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

५०% अनुदानमा गहुँको विउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा गहुको विउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त सूचि र लिखित तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

सम्झौता गर्न नआएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: