FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

पुरानो भवन लिलाम बढाबढको सूचना ।

दस्तावेज: 

गुर्भाकोट नगरपालिका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मिति २०८० फागुन १३ देखि १५ सम्म दादुरा/रुबेला खोप केन्द्रहरुको विवरण

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०८० को आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको समय तालिका संशोधन सम्बन्धमा ।

उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना ।

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: