FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना।

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

नयाँ विद्यालय/कक्षाा वा तह थप अनुमति दिईएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

मौसमी जानकारी

दस्तावेज: 

मागमा आधारित अनुदान सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।