FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आशय पत्र प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यावसायिक तरकारी खेती कार्यक्रममा छनौट तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

निशुल्क अत्यावश्यकिय औषधी सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: