FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नविकरण हुने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०७९ को आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: