FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु बीच चालु आ.व. को उपलब्धी, समस्या, तथा चुनाैतीहरु बारेमा छलफल एवम् समन्वयात्मक वैठक सम्पन्न भएको छ ।

जन प्रतिनिधि