FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा १४ वटै वडा र विभिन्न विषयगत शाखाहरुले आफ्नो वडा र शाखाबाट आ.व. २०७९।८० मा भएका प्रगतिको छुट्टाटुट्टै प्रस्तुती गर्दाका केही झलकहरु

जन प्रतिनिधि