FAQs Complain Problems

यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेका १४ वटै वडाका अध्यक्ष, सदस्य र सचिव ज्यूहरुलाई स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

जन प्रतिनिधि