FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् विज्ञ सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर द्वारा स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी छलफल तथा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

जन प्रतिनिधि