FAQs Complain Problems

स्थानीय तहको मूल्याङ्कन प्रणाली (LISA) र (FRA) कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७९।०८० मा यस नगरपालिकाले प्रथम स्थान हासिल गरी कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मूख्यमन्त्री ज्यू र जि.स.स. सुर्खेतका प्रमुख ज्यूले नगर प्रमुख ज्यूलाई सम्मान गर्दै

जन प्रतिनिधि