FAQs Complain Problems

South University China को Professional Team र यस नगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू लगाएतको संयुक्त टोलिले मेहेलकुना अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट, पवित्र वीउ उद्योग, थक्लेनी कृषक समूह आदिको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएकोछ ।

जन प्रतिनिधि