FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

विगत ४ बर्ष देखि यस नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृतस्तर छैटौँ श्री ओम प्रसाद चपाई स्वेच्छिक अवकाश भइ जानू भएको छ ।

जन प्रतिनिधि