FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकामा मिति २०७६ साल देखि कार्यरत अधिकृतस्तर सातौँ ( जनस्वास्थ्य अधिकृत ) श्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्री महेश कुमार पुरी ज्यू स्वैच्छिक अवकास भई जाँदाको केही झलकहरु अवकासपछिको सरको जीवन सुखद, स्वस्थ तथा सन्तोषजनक रहोस शुभकामना ।

जन प्रतिनिधि