FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजना तथा व्रिनोज सामुदायिक कान उपचार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा आधारभुत स्वास्थ केन्द्र बोटेचाैर वडा नम्बर ९ को सहकार्यमा कानको निशुल्क चेक जाच तथा उपचार सेवा सञ्चालन गर्दाका झलकहरु

जन प्रतिनिधि