FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाका शाखा प्रमुख श्री देवकिरण बुढा ज्यु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी पाइ पद वहाली हुँदाका झलहकरु

जन प्रतिनिधि