FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Call for Competitive Proposals For the Development of Digital Municipal Profile with Integrated E-Governance Framework and Mobile Applications

७६/७७ 09/16/2019 - 17:14

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) दरभाउपत्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।

७६/७७ 08/20/2019 - 09:40 PDF icon bolpatra.pdf

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 07/01/2019 - 17:28 PDF icon shilbandi aasya.pdf

विधुत लाइन विस्तारको आशयको सूचना ।

७५/७६ 06/18/2019 - 09:59 PDF icon electrict_1.pdf

फलफूलका विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७५/७६ 06/12/2019 - 13:39 PDF icon phalphul.pdf

कम्प्युटर तथा मेशिनरी औजार खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 06/12/2019 - 13:27 PDF icon computer kharid.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/30/2019 - 11:30 PDF icon today bol.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ 05/07/2019 - 11:24 PDF icon bolpatra.pdf

दरभाउपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/30/2019 - 18:29 PDF icon New Doc 2019-04-30 18.18.54_2.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 04/30/2019 - 18:26 PDF icon आशय सूचना.pdf

Pages