FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना रद्ध सम्बन्धमा ।

श्री यो जो जससंग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाको प.सं. २०८०।०८१, च.नं. २३७, मिति २०८१।०२।२३ गतेको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी पत्रको पुनश्च खण्डको बुदा नं. ५ तथा ऐ.शाखाको प.सं. २०८१।०२। २३ गतेको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउने सम्बन्धी पत्रको पुनश्च खण्डको  बुदा नं. ५ तथा ऐ. शाखाको प.सं. २०८०।०८१, च.नं.३०५७, मिति २०८१।०२।२३ गते र प.स. २०८०।०८१, च.नं. ३०६१, मिति २०८१।०२।२४ गतेको श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालय अम्बपुर गुर्भाकोट १४ सुर्खेत र श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भुल्के गुर्भाकोट ९ सुर्खेतको रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना रद्ध गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि