FAQs Complain Problems

भेरी नदी

Read More

दह ताल

Read More

ब्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौँ

जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौँ ।

जनप्रतिनिधिहरू

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

कर्मचारीहरू

Purna Bahadur khatri
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत

जानकारी